کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر

امروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱, ۰۰:۱۶ قبل از ظهر | 2022 ميلادی

admin

نشست صمیمی هیأت مدیره کانون با رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر …

نشست صمیمی هیأت مدیره کانون کاشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر با رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶برگزار گردید در این دیدار که رییس دانشگاه خلیج فارس ، معاون آموزش دانشگاه بوشهر، مدیر روابط عمومی دانشگاه بوشهر و اعضاء هیات مدیره کانون حضور داشتند موارد مهم مرتبط با آموزش و لزوم همکاری دو جانبه …

نشست صمیمی هیأت مدیره کانون با رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر … ادامه »

نشست صمیمی هیات مدیره کانون با رئیس کل دادگستری استان بوشهر ….

نشست صمیمی هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با رئیس کل محترم دادگستری استان بوشهر در محل دفتر رئیس کل دادگستری استان بوشهر برگزار گردید ، این جلسه  با حضور مدیر کل حفاظت دادگستری، معاون فنی آوری اطلاعات دادگستری، رئیس کل شورای حل اختلاف استان و معاون توسعه منابع انسانی …

نشست صمیمی هیات مدیره کانون با رئیس کل دادگستری استان بوشهر …. ادامه »

نشست صمیمی هیأت مدیره کانون با رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر

نشست صمیمی هیأت مدیره کانون کاشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر با رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ برگزار گردید در این دیدار که رییس دانشگاه خلیج فارس ، معاون آموزش دانشگاه بوشهر، مدیر روابط عمومی دانشگاه بوشهر و اعضاء هیات مدیره کانون حضور داشتند موارد مهم مرتبط با آموزش و لزوم همکاری دو …

نشست صمیمی هیأت مدیره کانون با رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر ادامه »

نشست صمیمی هیات مدیره کانون با رئیس کل محترم دادگستری استان بوشهر

نشست صمیمی هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ با رئیس کل محترم دادگستری استان بوشهر در محل دفتر رئیس کل دادگستری استان بوشهر برگزار گردید ، این جلسه  با حضور مدیر کل حفاظت دادگستری، معاون فنی آوری اطلاعات دادگستری، رئیس کل شورای حل اختلاف استان و معاون توسعه منابع انسانی …

نشست صمیمی هیات مدیره کانون با رئیس کل محترم دادگستری استان بوشهر ادامه »

نشست هیأت مدیره کانون با رئیس دادگاه، دادستان و …

نشست مشترک هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر با رئیس دادگستری و دادستان و قضات دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان دشتی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ برگزار گردید. در این نشست، ابتدا رئیس دادگستری شهرستان ضمن خوش آمد گویی به هیأت مدیره کانون، اهم مشکلات مرتبط با کارشناسی شامل عدم تحویل بموقع گزارش کارشناسی به …

نشست هیأت مدیره کانون با رئیس دادگاه، دادستان و … ادامه »

نشست هیأت مدیره کانون با رئیس دادگاه، دادستان و …

نشست مشترک هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بوشهر با رئیس دادگستری و دادستان و قضات دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان دشتی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ برگزار گردید. در این نشست، ابتدا رئیس دادگستری شهرستان ضمن خوش آمد گویی به هیأت مدیره کانون، اهم مشکلات مرتبط با کارشناسی شامل عدم تحویل بموقع گزارش کارشناسی به …

نشست هیأت مدیره کانون با رئیس دادگاه، دادستان و … ادامه »

ورود به سامانه آموزشي كانون